Marcela Berith

Umelecká duša...tanečnica, speváčka, maliarka, textárka, sprievodkyňa na duchovnej ceste...dalo by sa tomu vymyslieť ešte veľa nálepiek. Radšej takto:

Sprevádzam ľudí pri objavovaní a poznaní samých seba pomocou umenia.

Ukazujem ľuďom na ceste za svojou pravou podstatou kde sídli ich autenticita a zdroj a ako s nimi môžu obnoviť potrebné spojenie.

Vediem semináre intuitívneho liečivého tanca, skladám texty piesní, ktoré spievam, sprevádzam ľudí transformačnými rozhovormi a maľujem obrazy duše.

AKO PRACUJEM :

Pracujem v skupinách aj individuálne a pomáham nájsť cestu k porozumeniu odkazov vnútorného cítenia pomocou tanca aj maľby (arteterapie).

AKO FUNGUJE TANEC :

Pohybom a tancom podporíš v sebe vnímanie tvojich skutočných túžob, vášní, vízií a smerovania. Spoznáš seba a rozoznáš, čo sú tvoje vlastné túžby a čo sú programy uložené v podvedomí. Tanec je výnimočný spôsob ako sa spojiť a vypočuť svoj vnútorný svet.

"Moja cesta vnímania seba a iných cez tanec začala v období keď som sa stala matkou. Intuitívny tanec a arteterapia sa stali mojim najobľúbenejším spôsobom vyjadrenia v praxi, či už počas osobnej konzultácie alebo pri práci so skupinou. Je úchvatné ako dokáže vedomie pomocou umenia nádherným spôsobom komunikovať nielen s našou dušou ale aj s okolím a tak jasne odovzdávať informácie a odkazy.

Tanec mi dal veľa nezabudnuteľných chvíľ, ktoré ovplyvnili môj život a dodnes sa tak deje. Obdobie keď som učila tanec, robila s ľuďmi arteterapiu a stretávala mnohých z vás, mi dalo možnosť pochopiť, že každý človek je jedinečná bytosť, ktorá má svoj špecifický pohyb a svet.

S veľkým rešpektom tvrdím, že každý človek vie tancovať svojím výnimočným tancom, tancom svojej duše. A každý človek bez rozdielu vie maľovať obrazy svojho vnútorného vedenia.

Dnes sa na vás a ďalšie stretnutia s vami veľmi teším a tiež na to ako s radosťou odovzdám poznanie, že umenie, v akejkoľvek forme je dôležité pre telo, vedomie aj dušu každého z nás."

S láskou,

Marcela

https://www.marcelaberith.com/