THE 1 FIELD

JEDNO POLE

JEDNO POLE 

 MUDr. Jan Vojáček, prof. Jan Rak

Projekce filmu The 1 Field - 1 Pole / besedy - J. Vojáček a J. Rak / ambient music Standa Klapuch + hosté 

"HLEDÁNÍ SKRYTÉ VESMÍRNÉ SÍLY"

Jeden den, který možná navždy změní váš pohled na svět

Srdečně vás zveme na jednodenní konferenci JEDNO POLE, která se uskuteční 29.4. v DK POKLAD v OSTRAVĚ - Porubě.


Konference začíná premiérovou projekcí dokumentárního filmu 1 Pole v ČR (viz. níže), na kterou navážou naši vynikající mluvčí - MUDr. JAN VOJÁČEK a profesor JAN RAK, kteří budou mít k tématu filmu dvě jednotlivé přednášky na téma "Rezonující vesmír" a "Řeč buňky a léčivé pole". Tento den svou krásnou muzikou doladí vynikající umělec a "hudební astronaut" Standa Klapuch. V závěru dne se můžete těšit na praktické tvoření společného pole a bohatý doprovodný program.

PROGRAM KONFERENCE

Sobota 29. 4. 2023 DK Poklad, Ostrava - Poruba


13:00 Otevření sálu - registrace


1. BLOK (2h a 15 min)

14:00 Zahájení konference

14:15 Promítání filmu "THE 1 FIELD" - Jedno pole (CZ titulky 120 min)

16:15 - 16:45 Přestávka


2. BLOK (1h 30min)

16:45 Ambient music - STANDA KLAPUCH

17:00 Beseda "Rezonující vesmír" - JAN VOJÁČEK A JAN RAK / 1. část

18:15 - 18:45 Přestávka


3. BLOK (2h 15 min)

18:45 Ambient music - STANDA KLAPUCH

19:00 Beseda "Řeč buňky a léčivé pole" - JAN VOJÁČEK A JAN RAK / 2. část

20:15 Poselství dne / praktické tvoření pole - meditace / host

20:30 - 21:00 Závěrečné dotazy a rozloučení


Doprovodný program během konference:

Možnost změření biopole člověka GDV kamerou (metoda profesora Konstantina Korotkova) 

Výstava obrazů Dity Sedláčkové - obrazy "Doteky srdce".

Stánky s knihami, drahými kameny a další prodej.

Moderní prostory domu kultury Poklad nabízí restauraci s výborným jídlem. 

Bude připraven také speciální bar se zdravou vegetariánskou stravou.


Vstupenky v prodeji již 7. února od 850 Kč

29.4. 2023 od 13:00

DK POKLAD, OSTRAVA PORUBA

Projekce filmu THE 1 FIELD - JEDNO POLE


Přelomový mimořádný nový film s předními odborníky: Gregg Braden, Dr. Bruce Lipton, Lynne McTaggart, Dr. Todd Ovokaitys, Lee Carroll, Dr. Rollin McCraty, Dr. Roger Nelson, Profesor Carlo Ventura, profesor Konstantin Korotkov, Peggy Phoenix Dubro a mnoho dalších...


"Nový standard toho, co je vědomí"

(Lee Carroll)

... ve videu lze zapnout titulky vpravo dole ... 


Některé z uznávaných recenzí:

Gregg Braden

Pětinásobný nejprodávanější autor New York Times, vědec, Mezinárodní pedagog:

"Nový film je ÚŽASNÝ!!

Stojí za to mnoho let tvořit...Těším se, až to budu sledovat přímo na velké obrazovce...

Děkuji za vaši vizi a vaši obětavost.


Bruce H. Lipton, PhD

Nejprodávanější autor knihy
"Biologie víry

"Tento film skutečně odhaluje povahu toho, jak naše vědomí ovlivňuje tuto planetu.

Tento film je tak důležitý pro vývoj naší planety. "


Lee Carroll

Channeller, mluvčí a autor
Kanál pro Kryona


"Věřím, že tento milník nastaví nový standard toho, co je vědomí  a možná ho předefinuje jako hráče ve fyzice." Konstantin Korotkov

Profesor informatiky a biofyziky

"Film ukazuje, jak důležité je rozvíjet naše vědomí . 

To je ukázáno s velkou přesností a je to prokázáno mnoha velkými vědci z celého světa." Ukázka z filmu 1 Pole


Více o filmu

Co je vědomí a jaká je jeho síla? Lze to otestovat pomocí vědeckých nástrojů

To jsou otázky, které vedou film "1 POLE" .Platformou zvolenou ke zkoumání těchto otázek je cesta v Izraeli vedená channelerem Lee Carrollem v kombinaci s 19 vědeckými experimenty pod dohledem mezinárodních výzkumných ústavů, které zkoumají tvrzení učiněná během cesty.

Po dobu deseti dnů vedl slavný channeler spolu s vědci a stovkami účastníků z celého světa cestu, která začala 2 dny po Knife Intifádě. Během jejich plavby napříč zemí a ve stínu stále sílící vlny násilí se objevují tvrzení týkající se léčivé schopnosti lidského vědomí a existence energetického pole, které nazývá "pole": pole, které vše spojuje. která existuje. Pokud se lidská bytost napojí na toto pole prostřednictvím vědomí, může přinést osobní uzdravení nebo kolektivní uzdravení prostřednictvím kolektivního vědomí. Jedná se o spontánní uzdravení , které je nezávislé na chemických látkách a není závislé na přímém kontaktu a je mimo čas a místo.


Tyto myšlenky jsou vysvětleny prostřednictvím osobních příběhů a výzkumu dalších protagonistů filmu - někteří z nich se cesty účastní: Gregg Braden, který napsal čtyři bestsellery o spojení vědy a spirituality, Dr.Todd Ovokaitys, který vyvinul laser technologie pro léčení, Dr. Bruce Lipton , biolog, který byl považován za blázna, když před 50 lety objevil epigenetiku,Peggy Phoenix Dubro, vývojářka léčebné techniky založené na vyrovnávání elektromagnetického pole, hudebníci Robert Coxon a Anders Holte, kteří provádějí studie léčení pomocí zvuků, Lynne McTaggart,spisovatel, který napsal bestseller "Pole" a provedl 30 experimentů zkoumajících vliv kolektivního vědomí na realitu, pod dohledem mnoha vědců a univerzit. Dr. Jayant Kumar Bhadury, lékař, viceprezident indické federace jógy a potomek známé rodiny jogínů. Prof. Carlo Ventura, výzkumník, který objevil vliv zvuku na DNA. Trond Aaronson, zakladatel metody Moxite, Dr. Yaron Segal, atmosférický fyzik, zasvětil svůj život hledání léčby pro svého syna, který se narodil se vzácným neurologickým syndromem, zjistil, že terapie magnetickým polem založená na vlnách může pomoci lidem neurologické poruchy.

Experimenty, které se odehrály na kameru během filmu a byly v korelaci s cestou, vedl a důsledně dohlížel Dr.Rollin McCraty - hlavní vědec Heart-Math Institute, Dr. Roger Nelson - zakladatel 'Global Consciousness Project' z Princetonské univerzity, profesor Konstantin Korotkov z Petrohradské univerzity, Krišna Madappa - duchovní vědec zkoumající energie života a John Stuart Reid, výzkumník akustické fyziky, který studuje svět zvuku více než 40 let.

Všichni po desetiletí studují různé aspekty existence tohoto energetického pole.

Experiment

Film obsahuje několik experimentů zahrnujících protagonisty zkoumající vliv vědomí na "pole" bez ohledu na vzdálenost - Testování vlivu na pole během channelingu, meditace nebo zpěvu; Experiment, který zkoumá účinek 500 lidí v Miami, kteří se snaží změnit hodnoty PH sklenice vody v Petrohradu, pouze za použití svého kolektivního vědomí atd. Film, který začíná první den cesty v Jeruzalémě, končí posledním experimentem. Více než 10 000 lidí z Izraele a sousedních arabských zemí, států Perského zálivu a zbytku světa se zúčastnilo akce pod vedením Lynne McTaggart živě přenášené na internetu a na obrazovce v divadle v Jeruzalémě. Po dobu deseti minut bylo všech 10 000 zúčastněných lidí požádáno, aby zavřeli oči a zaměřili své vědomí na snížení násilí ve Starém městě Jeruzaléma o deset nebo více procent.


V této době byly údaje o energetickém poli v Jeruzalémě a na celém světě shromážděny ze 70 měřicích zařízení projektu Global Consciousness Project rozšířených pocelém světě, od Indie po USA, Jeruzalém a cokoli mezi tím.


Pokud skutečně existuje jedno energetické pole, které nás všechny spojuje, možná může otevřít okno k pochopení přirozené schopnosti člověka léčit sebe a svět, za hranicemi genů a historie, která se donekonečna opakuje?


Místo plýtvání energií na války možná nastal čas, abychom vytvořili partnerství a prozkoumali nesmírnou sílu kolektivního lidského vědomí.

Hledání skryté vesmírné síly

Jeden den, který možná navždy změní váš pohled na svět

PŘEDSTAVUJEME MLUVČÍ KONFERENCE:

MUDr. Jan Vojáček

Během lékařské praxe jsem pochopil, že pokud chci člověka skutečně uzdravit, musím najít příčiny onemocnění, které jsou často skryté v jeho osobním příběhu. Právě to mě přivedlo k funkční medicíně.

"Když lékař chce člověku pomoci se skutečně uzdravit, musí rozumět komplexnímu fungování lidského organismu a zároveň znát jeho osobní příběh. Když chce lékař odhalit pravou příčinu nemoci, měl by disponovat praktickými nástroji k identifikaci skrytých příčin poruch fyziologické rovnováhy a zároveň být sám v rovnováze."

S tímto přesvědčením přicházím každý den do své ordinace klidný a připravený pomáhat lidem s otevřeným srdcem a vědomou myslí.

Vystudoval jsem lékařskou fakultu UP v Olomouci, ale u klasické medicíny jsem dlouho nevydržel. Nesouhlasil jsem s jejím přístupem k člověku jako ke stroji, který lze jednoduše opravit podle předem daného manuálu. Postupně ve mně rostla vášeň pro hledání a zkoumání skutečných příčin onemocnění a také zájem o člověka v celé jeho komplexnosti, hloubce a individualitě. Nakonec jsem si našel a vystudoval obor Funkční medicíny na Univerzitě v Jižní Kalifornii a dnes mám vlastní soukromou praxi.

S každým klientem se snažím odhalit příčiny jeho zdravotních potíží a pak je odstranit. Jako lékař ve své praxi propojuji vědecké poznatky o komplexním fungování lidského organismu a individuální přístup. Za pomoci funkční medicíny vedu své klienty k uzdravení a rovnováze.

www.janvojacek.cz

Konference "JEDNO POLE" vznikla za podpory klubu UMĚNÍ BÝT ZDRÁV.

www.umenibytzdrav.czProf. Jan Rak

Prof. Jan Rak je jaderný a kvantový fyzik, profesor na finské univerzitě ve Jyvaskyle, mnohaletý pracovník na projektech na největším urychlovači částic na světě ve švýcarském CERNu. V letech 1989-1992 pracoval v Ústavu Jaderného Výzkumu v Dubně u Moskvy. Ve švýcarském PSI Villigen vypracoval dizertační práci, kterou obhájil v roce 1991 a získal titul CSc. V témže roce dostal nabídku z Max Plank Institutu v německém Heidelbergu, kde začal pracovat pro CERN. V roce 2000 přišla nabídka z Brookhaven National Laboratory v New Yorku v USA, kde pracoval na novém urychlovači RHIC a experimentu PHENIX. O pět let později získal pozici na Univerzitě Jyvaskyla ve Finsku jako Project Leader cernského experimentu ALICE. Zde získal i profesuru. Je autorem a spoluautorem více než 400 článků. Hlavním předmětem výzkumu profesora Jana Raka je teorie relativistického kvantového pole shrnutá v knize, kterou napsal se svým americkým kolegou M. Tannebaumem "High-pT Physics in the Heavy Ion Era" (Cambridge University Press, 2013). V současné době je vedoucím projektu finské účasti na experimentu ALICE na Large Hadron Collider v CERNu. Od doby, kdy se na univerzitě seznámil se základy kvantové fyziky, je fascinován světem obskurního a kontraintuitivního chování subatomárních částic a našel mnoho zajímavých souvislostí mezi kvantovou fyzikou a světem spirituality. (zdroj: Awashop,cz)

Profesor Jan Rak často pořádá v ČR velmi zajímavé přednášky a besedy, kde velmi zajímavou, pochopitelnou formou s moudrostí i humorem předává své poznatky široké veřejnosti.Standa Klapuch

Standa Klapuch se začal hudbě věnovat v pěti letech, kdy docházel na Lidovou konzervatoř k profesorce Benešové na klavír. V první kapele hrál na baskytaru a to mu vydrželo několik let. Hudební výbavu zdědil po předcích, hned několik generací se věnovalo hudbě i profesionálně.

Opravdovým startem pro něho byla kapela The Moods a společná tvorba s Martinem Chodúrem. Následovaly další kapely a projekty - Jazzyk, Skiblu, Song of Satori či StandaBanda. Hudební astronaut, jehož tvorba je plná vesmírných a jinotajných zvuků a hlasů.

​www.standaklapuch.comVýstava obrazů Dity Sedláčkové 

 - Obrazy DOTEKY SRDCE

 MÁME PRO VÁS DÁREK

Ke vstupence je možné za pouhých 100 Kč navíc získat časově neomezený záznam celé konference v hodnotě 450 Kč (viz. níže)


VSTUPENKY:

JEDNODENNÍ KONFERENCE VČETNĚ VIDEOZÁZNAMU

Cena vstupenky zahrnuje:

- videozáznam z besed k neomezenému shlédnutí v hodnotě 450 Kč

- autorský poplatek za projekci filmu The 1 Field ve výši 200 Kč

950 - 1.050 Kč

JEDNODENNÍ KONFERENCE 

Cena zahrnuje:

- autorský poplatek za projekci filmu The 1 Field ve výši 200 Kč

850 - 950 Kč

ON-LINE PŘENOS BESED S J. VOJÁČKEM A J. RAKEM 

+ doprovodný program + videozáznam k neomezenému shlédnutí 

(film 1 POLE není součástí - z důvodu autorských práv)

čas streamu:  16:45 - 21:00 hod.

450 Kč

Při nákupu vstupenek s videozáznamem, vám bude cca do 14 dní (po zpracování nahrávek) zaslán odkaz na váš registrační e-mail k neomezenému shlédnutí záznamu z celého dne (kromě filmu The 1 Field / 1 Pole - to nám neumožňují autorské práva).


Řady 7-8 a 11-12 jsou již v prodeji také v DK POKLAD Matěje Kopeckého 675/21, Ostrava-Poruba - na pokladně, nebo přes web ZDE

Přes DK POKLAD nelze zakoupit vstupenky s videozáznamem.

Místo konání: DK POKLAD, OSTRAVA

Matěje Kopeckého 675/21, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktujte nás

Tak Jinak - Morava

Radim Kuchař - pořadatel

+420 702 36 74 74

takjinak.morava@gmail.com

@takjinak.cz

Možnost si nechat změřit biopole GDV kamerou

Co je Bio-Well GDV kamera

Bio-Well je revoluční nástroj, založený na metodě elektrofotonického zobrazování, technologii známé také jako GDV (Gas Discharge Visualization). Základem měření GDV je Kirlianův efekt. Bio-Well byl vytvořen pro expresní hodnocení energetického stavu člověka. Interpretace skenů vychází z konceptu akupunkturních bodů, ajurvédy a mnoha vědeckých i klinických výzkumů prováděných během dvacátých let.

Bio-Well je rychlý, vizuální, spolehlivý a snadno použitelný

Bio-Well byl vyvinut mezinárodním týmem vedeným Dr. Konstantinem Korotkovem, a přináší na trh tuto výkonnou technologii mnohem dostupnějším způsobem, než kdykoli předtím. Produkt se skládá ze stolní kamery a doprovodného softwaru.

PLAKÁT K AKCI:

Další pozvánky na The 1 Field od účinkujících filmu:

... ve videu lze zapnout titulky - vpravo dole ...

... ve videu lze zapnout titulky - vpravo dole ...

... ve videu lze zapnout titulky - vpravo dole ... 

... ve videu lze zapnout titulky - vpravo dole ...

... ve videu lze zapnout titulky - vpravo dole ... 

... ve videu lze zapnout titulky - vpravo dole ...

... ve videu lze zapnout titulky - vpravo dole ...