Jana Štrausová

je původním povoláním pedagožka, později terapeutka věnující se psychologii, předškolní výchově a vzdělávání dětí se specializací na tzv. "děti nového věku" (indigové děti). Publikuje články týkající se tohoto tématu. Autorka knihy Děti nového věku: kresby a vyprávění dětí o minulých životech a jejich vnímání věcí mezi nebem a zemí

Jana Štrausová poskytuje konzultační poradenství jak dětem, tak i dospělým a pořádá meditační setkávání dětí. Je spolupracující lektorkou Školy osobního růstu a sebepoznání (Brno; Cesta do nitra). Vede kurzy a semináře na následující témata: osobní rozvoj; karmická numerologie; čtení z akášických záznamů; terapie nového věku a působení léčivou energií reiki. 

Poradenství-konzultace

pro děti i dospělé (jakékoliv téma) šikana, agresivita u dětí, ekzémy, alergie..

Opakující se nemoci, problémové chování aneb jaké poselství nám svým chováním, nemocí či emocí chtějí děti předat.

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie..)


DĚTI JDOU PŘÍMO DO SRDCE.

VIDÍ POD POVRCH SITUACÍ.
CÍTÍ, KDE NEJSME V SOULADU SAMI SE SEBOU
A KDE JE PROBLÉM, KTERÝ JE TŘEBA ŘEŠIT.
TENTO NÁM NAVENEK ZRCADLÍ.


Více zde: https://www.janaterapie.cz/